kontakt

kredyty kraków

Polityka prywatności

Ta polityka prywatności zawiera wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach powierzchni tego serwisu.

I. [Informacje wstępne i używane przez nas pojęcia] 

Aby Polityka Prywatności była czytelna, w tych miejscach gdzie tylko było to możliwe, odeszliśmy od stosowania formalnego, prawniczego słownictwa. Dlatego też, gdy piszemy „Ty”, „Ci” czy „Tobie” mamy na myśli użytkownika usługi. Poniżej znajduje się krótka lista definicji, która może pomóc w lepszym zrozumieniu polityki prywatności:
(a) FED ŁUKASZ OGONOWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. JÓZEFA DIETLA 55, 31-054 KRAKÓW, NIP: 6762489178., czyli usługodawca udostępniający serwis;
(b) RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
(c) usługa to wszystkie usługi online świadczone przez FED udostępniane w danej chwili w serwisie;
(d) serwis to strona internetowa www.twoja-hipoteka.pl
(e) dane osobowe lub dane to wszelkie uzyskane od Ciebie w ramach serwisu informacje, które mogą pozwolić nam Cię zidentyfikować, szerszą definicję znajdziesz art. 4 pkt 1 RODO;
(f) przetwarzanie danych to operacja lub zestaw operacji jakie wykonujemy na danych osobowych – są to m.in. takie czynności zbieranie, przechowywanie, porządkowanie wykorzystywanie tych danych;

II. [Administrator Danych]: 

FED (dane powyżej).

III. [Kontakt w sprawach związanych z danymi] 

W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@twoja-hipoteka.pl

IV. [Jakie dane przetwarzamy?] 

Przetwarzamy dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszym serwisie, czyli m.in. te które znajdują się w tzw. plikach cookies (o których przeczytasz poniżej). W przypadku gdy masz wątpliwości jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane – zawsze możesz o to zapytać kierując do nas wiadomość na adres wskazany wyżej. Przetwarzamy również dane osobowe, które przesyłasz nam w przypadku skorzystania z opcji kontakt znajdującej się na stronie internetowej.

V. [Jakie są cele oraz podstawy przetwarzania Twoich danych oraz przez jaki okres będą przetwarzane?] 

Poniżej w formie prostej tabeli przedstawiamy w jakim celu, na jakiej podstawie oraz przez jaki okres przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Prawidłowe funkcjonowanie serwisu, zapewnienie dostępu do serwisu, uniemożliwienie ataków hakerskich, pomiary statystyczne niezbędne dla udostępniania serwisuart. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)Do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem usługi
Pomiary statystyczne inne niż opisane powyżej.art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Kontakt z użytkownikiemart. 6 ust. 1 lit. b RODO (żądanie podmiotu danych)Do momentu przedawnienia roszczeń użytkownika
Rekrutacjaart. 6 ust. 1 lit. b RODO (żądanie podmiotu danych)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda podmiotu danych – w przypadku zamieszczenie odpowiedniej klauzuli zgody)
W przypadku przetwarzania na podstawie żądania podmiotu danych – do momentu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody podmiotu danych – do momentu wycofania zgody.

VI. [Komu możemy przekazać Twoje dane?] 

Może się zdarzyć, że będziemy przekazywać Twoje dane do innych podmiotów. Zawsze są to nasze zaufane podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy dokonanie pewnych czynności, tak aby najlepiej jak to możliwe zrealizować świadczone Ci usługi albo podmioty, które są stroną umowy sprzedaży, którą możesz zawrzeć za pośrednictwem serwisu. Istnieje również możliwość, że przekażemy Twoje dane osobowe władzom państwowym – zrobimy to tylko wówczas, gdy będzie ciążył na nas prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie zakładamy, że będziemy przekazywać dane do Państw trzecich, czyli takich które znajdują się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, nastąpi to z zachowaniem wszelkich wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku, gdyby przekazanie Twoich danych do Państwa trzeciego następowało na innej podstawie niż Twoja zgoda lub konieczność prawidłowego wykonania umowy lub gdy nie wystąpi jeden z wyjątków wskazanych w art. 49 RODO Twoje dane będą przekazywane zgodnie z treścią art. 45 lub 46 RODO. Art. 45 RODO dotyczy decyzji Komisji Europejskiej, która może uznać, że w danym państwie trzecim przestrzegany jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Wówczas na przekazanie danych osobowych do tego państwa nie wymaga specjalnego zezwolenia. Z kolei art. 46 RODO wskazuje, że przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że w systemie prawa państwa trzeciego obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, jak również skuteczne środki ochrony prawnej.

VII [Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?] 

RODO, w zależności od konkretnej sytuacji, przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych. Są to m.in.: (a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym do uzyskania kopii danych; (b) prawo żądania sprostowania danych; (c) prawo do usunięcia danych; (d) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; (e) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (f) prawo do przenoszenia danych osobowych; (g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: rodo@twoja-hipoteka.pl

VIII. [„Cookies” / Informacje ogólne] 

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu oraz uzyskującym do nich dostęp jest FED oraz podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, czyli przykładowo podmioty świadczące na naszą rzecz usługi techniczne, w tym analityczne. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

[Rodzaje cookies] 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: (a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); (b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: (a) niezbędne do działania usługi; (b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; (d) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz; (e) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

[Dlaczego korzystamy z cookies?] 

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: (a) świadczenia usług; (b) dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; (c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

[Zarządzenie ustawieniami przeglądarki] 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia Ci pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Kompleksowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i innych. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.