kontakt

Kredyt obrotowy – co to jest i jak go dostać

Każdej firmie zależy na utrzymaniu płynności finansowej. Czasami jedna nieopłacona na czas przez klienta faktura okazuje się początkiem efektu domino, przez który przedsiębiorstwo zadłuża się coraz bardziej, aż w końcu musi ogłosić upadłość. Aby uniknąć takiej sytuacji, wielu właścicieli firm decyduje się na kredyt obrotowy, pozwalający uniknąć utraty płynności finansowej. Czym on jest i co warto o nim wiedzieć? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Kredyt obrotowy dla firm – co to jest?

Kredyt obrotowy to instrument przeznaczony dla klientów instytucjonalnych. Z założenia ma on przyczynić się do zachowania płynności finansowej firmy i pokrycia kosztów jej bieżącej działalności. Z kredytu obrotowego najczęściej opłaca się np. koszty administracyjne, koszty personelu czyzakupy. Otrzymane środki można przeznaczyć też na inwestycje czy badania.

Kredyt obrotowy zazwyczaj nie jest produktem dla podmiotów, które dopiero chcą otworzyć swoją działalność (kupić maszyny, zatrudnić pracowników itp.). Aby firma otrzymała kredyt obrotowy, musi spełniać podstawowy warunek, czyli funkcjonować na rynku od pewnego czasu (czas ten każdy bank ustala indywidualnie).

Przedsiębiorstwo może otrzymać kredyt obrotowy dla firm w dwóch formach:

  • jako kredyt w rachunku bieżącym,
  • jako kredyt ratalny.

W zależności od zdolności finansowej klienta i jego potrzeb może on otrzymać kredyt obrotowy odnawialny lub nieodnawialny. Kredyt nieodnawialny to jednorazowo uruchomionykredyt, gdzie firma spłaca swoje zobowiązanie w ustalonych ratach. Kredyt odnawialny jest z kolei otwartą linią kredytową, z której firma na bieżąco wypłaca środki, spłaca je w ramach limitu i znów może dobierać pieniądze.

Kredyty obrotowe dla firm udzielane są też:

  • bez zabezpieczenia kredytu (mniej formalności),
  • z zabezpieczeniem kredytu (możliwość uzyskania większej kwoty kredytu – np. kredyt obrotowy pod hipotekę).

Przed złożeniem wniosku o kredyt zawsze warto skonsultować się z doświadczonym ekspertem kredytowym, który podpowie, jaka forma kredytowania sprawdzi się najlepiej w przypadku danej firmy i jej potrzeb.

Kredyt obrotowy – na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt obrotowy polega na tym, że bank przydziela do konta przedsiębiorcy określony w umowie limit kredytowy, a przedsiębiorca z dużą dowolnością sięga po środki finansowe i nadpłaca kredyt. Pieniądze z linii kredytowej są pobierane dopiero wtedy, gdy na rachunku nie zostały już żadne środki własne firmy. Wpłaty na konto w pierwszej kolejności pokrywają istniejące zadłużenie.

Oprocentowanie kredytu obrotowego

Jeśli rozważasz wzięcie kredytu obrotowego dla swojej działalności, zapewne interesuje Cię, ile wynoszą jego koszty. Upraszczając, oprocentowanie składa się ze stawki WIBOR oraz marży banku – ta zawsze jest określana przez bank indywidualnie, w zależności od stabilności finansowej klienta (a co za tym idzie ryzyka, jakie bierze na siebie bank). Im lepsza sytuacja finansowa klienta, tym wyższy kredyt (i na lepszych warunkach) on otrzyma.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, warto skonsultować się z ekspertem kredytowym, zanim zaczniemy się starać o kredyt obrotowy. Oprocentowanie to bowiem niejedyna rzecz, na jaką powinien zwrócić uwagę przyszły kredytobiorca. Niektóre banki wprowadzają dodatkowe opłaty jednorazowe i stałe, kary za wcześniejszą spłatę kredytu lub nie przewidują okresu karencji w spłacie, w razie, gdyby firma wpadła w chwilowe problemy finansowe. Doświadczony ekspert podpowie, które zapisy umowy mogą okazać się szczególnie istotne dla przedsiębiorcy.

Formalności związane z uzyskaniem kredytu obrotowego

Bank zawsze informuje klienta, jakich dokumentów od niego potrzebuje, by określić jego płynność finansową, a co za tym idzie – warunki otrzymania kredytu. Zazwyczaj konieczne jest dostarczenie:

  • dokumentów założycielskich firmy,
  • dokumentów finansowych (KPiR, ewidencję ryczałtu),
  • zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i US.

W zależności od rodzaju kredytu obrotowego, o jaki ubiega się klient, potrzebnych dokumentów może być więcej (np. biznesplan do uzyskania kredytu obrotowego w linii kredytowej, czy księga wieczysta nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie otrzymanego kredytu itp.).

Kredyt obrotowy – co to jest kredyt konsorcjalny?

Kredyt konsorcjalny to forma kredytu obrotowego przyznawanego dużym przedsiębiorstwom. Kredyt ten jest udzielany klientowi przez kilka banków jednocześnie i opiewa na bardzo wysokie kwoty. Udzielając wspólnie kredytu konsorcjalnego, banki zarabiają na usłudze, lecz dzielą pomiędzy siebie ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy.

Czy kredyty obrotowe są udzielane również w walutach obcych?

Tak, jednak zazwyczaj szanse na otrzymanie takiego kredytu mają firmy, które uzyskują przychody w tej walucie, w której ubiegają się o kredyt. Zdecydowanej większości polskich firm o wiele łatwiej jest uzyskać kredyt odnawialny złotówkowy niż np. w euro, dolarach, frankach czy innej walucie obcej.

Czy kredyt obrotowy się opłaca?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego zawsze warto skonsultować ten pomysł z doświadczonym ekspertem kredytowym. Kredyt obrotowy jest niezastąpionym instrumentem dla firm, które tracą płynność finansową, np. przez długie terminy płatności faktur przez ich klientów, lub potrzebują zastrzyku gotówki na rozwój. Jak zostało wspomniane na początku, kredyt obrotowy powinien służyć do opłacania bieżących potrzeb firmy, a nie np. do spłaty innego kredytu. Korzystanie z przydzielonej przez bank linii kredytowej w mądry sposób to codzienna praktyka wielu znanych firm.

To, czy kredyt będzie się opłacał, zależy m.in. od przedsiębiorcy i jego umiejętności negocjacyjnych – większość banków jest otwartych na rozmowy o wysokości prowizji, a poszczególne instytucje chętnie ze sobą konkurują. Przed wizytą w banku warto więc porozmawiać z ekspertem kredytowym, który przedstawi najkorzystniejsze rozwiązania na rynku i podpowie, na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy.