kontakt

Nadpłata kredytu hipotecznego

Wysokie ceny nieruchomości w Polsce są jedną z przyczyn, dla których wielu naszych rodaków nie stać na własne mieszkanie czy dom. Aby zrealizować marzenie o własnej nieruchomości, część z nich decyduje się wziąć kredyt hipoteczny, jednak jest to zazwyczaj zobowiązanie na długi czas, wysoką kwotę i z odczuwalną miesięczną ratą. Czy warto nadpłacać kredyt, jeśli pojawi się taka możliwość (wyższe zarobki, odziedziczony spadek itp.)? Jak się za to zabrać? Wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule.

Czym jest nadpłata kredytu?

Klienci banków posiadający w nich kredyty hipoteczne otrzymują od banków harmonogramy spłat rat. Nadpłata kredytu hipotecznego to nic innego, jak wpłacanie do banku większych kwot, niż zostało to przewidziane w harmonogramie spłat. Kredyt można nadpłacać dwojako:

  • wpłacając jednorazowo większą kwotę,
  • wpłacając co miesiąc wyższe sumy, niż ustalona wysokość raty.

Czy opłaca się nadpłacać kredyt? Zazwyczaj tak. Zawsze warto jednak potwierdzić to z zaufanym ekspertem kredytowym. Warunki nadpłaty są określane w umowach klientów z bankami.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Aby zrozumieć, dlaczego warto nadpłacać kredyt, trzeba się zastanowić, co dzieje się w momencie dokonania nadpłaty. Gdy spłacasz kapitał, zmniejszają się Twoje koszty odsetkowe obliczone na jego podstawie. Mówiąc wprost – oszczędzasz na kosztach kredytu. Banki przy nadpłacie kredytu dają zazwyczaj dwie możliwości do wyboru:

  • zachowanie tego samego okresu kredytowania (liczby rat) i zmniejszenie wysokości raty,
  • zachowanie wysokości raty i skrócenie czasu kredytowania (liczby rat).

W większości przypadków warto wybrać drugą opcję – w niektórych przypadkach może ona przynieść prawie dwukrotnie większą oszczędność na odsetkach. Ekspert kredytowy pomoże Ci wyliczyć oszczędności, jakie zyskasz zarówno decydując się na zmniejszenie wysokości raty, jak i zmniejszenie liczby rat. To z pewnością pomoże Ci podjąć decyzję.

Czy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny?

Jeśli chodzi o zmniejszenie odsetek, jak już zostało wspomniane wyżej, nadpłacanie kredytu jest bardzo dobrym nawykiem. Warto jednak robić to z głową, nie przeciążając zbytnio domowego budżetu, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia.

Nadpłata kredytu hipotecznego powinna być dokonywana dopiero po uregulowaniu wszystkich rachunków i gdy w danym gospodarstwie domowym odłożono pieniądze, zapewniając sobie tzw. poduszkę finansową, niezbędną w razie niespodziewanych sytuacji (np. zepsucie się samochodu). Pieniędzy z nadpłaty nie można wycofać z banku, dlatego eksperci nie zalecają nadpłacania kredytu w sytuacji, gdy klient nie ma żadnych oszczędności.

Nadpłata kredytu a opłaty bankowe

Część klientów banków zastanawia się, czy można nadpłacać kredyt hipoteczny i czy banki nie naliczają z tego powodu żadnych prowizji. Rzeczywiście do 2017 roku nadpłaty często były obciążane sporymi prowizjami, jednak później zmieniło się prawo. Ustawodawca zezwolił bankom na pobieranie prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu opartego o oprocentowanie zmienne, wyłącznie przez pierwsze trzy lata od jego udzielenia (dlatego w tym okresie nadpłaty mogą być nieopłacalne). Co ważne, jej wysokość nie może przekroczyć 3% wysokości zaciągniętego zobowiązania. 

Powyższe zasady dotyczą wyłącznie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym zaciągniętych po 22 lipca 2017 roku – w innych przypadkach bank może naliczyć prowizję zgodnie z Twoją umową kredytową. Z tego powodu przed rozpoczęciem nadpłat warto skonsultować się z ekspertem kredytowym.

Jak zacząć nadpłacać kredyt hipoteczny?

Gdy zdecydujesz się już, że chcesz nadpłacić kredyt hipoteczny, nie wystarczy, że wykonasz przelew. Najpierw musisz zgłosić ten zamiar do banku i razem z nim ustalić dalsze procedury (w tym chęć skorzystania z możliwości zmniejszenia wysokości rat lub zmniejszenia ich liczby).

Nadpłacenie kredytu bez ustalenia tego z bankiem może skutkować tym, że Twoje pieniądze utkną na koncie technicznym, z którego bank pobiera ratę o określonej w harmonogramie wysokości. Ich odzyskanie może okazać się czasochłonne i nie spowoduje nadpłaty kapitału.

Przed dokonaniem nadpłaty ustal też z bankiem, w jakiej formie możesz to zrobić. W większości banków wystarczy skorzystać z bankowości internetowej, lecz zdarzają się też banki, w których można dokonać nadpłaty wyłącznie osobiście w placówce stacjonarnej.

Czy beneficjentom programu Mieszkanie dla Młodych opłaca się nadpłacić kredyt hipoteczny?

Również i w tym przypadku warto wybrać się do ekpsertaa kredytowego, który skrupulatnie przejrzy wszystkie posiadane przez klienta dokumenty. Może być tak, że nie do końca opłaca się nadpłacać kredyt w ciągu 5 pierwszych lat od daty nabycia praw do nieruchomości. Jeśli beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych (MDM) nadpłaci kwotę przewyższającą sumę dopłaty rządowej, zgodnie z umową będzie musiał zwrócić wysokość dopłaty – w proporcjonalnej wysokości. Wysokość kwoty, którą należy zwrócić zależy od okresu, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące obowiązkiem zwrotu, czyli w tym przypadku nadpłata kredytu przewyższająca wysokość dopłaty. Wysokość zwrotu jest wyliczana jako iloczyn kwoty otrzymanej dopłaty oraz wskaźnika wyliczanego jako iloraz liczby pełnych miesięcy pozostałych do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. Czyli jeśli do zakończenia okresu 5 lat pozostał dokładnie rok, to zwrócić należy 20 proc. otrzymanej kwoty. Podobne zasady dotyczą osób, które skorzystały z programu Rodzina na Swoim.

Czy nadpłacać kredyt pomimo galopującej inflacji?

Część kredytobiorców zastanawia się, czy w czasach szalejącej inflacji nadpłacanie kredytu się opłaca. Tak, inflacja nie zmienia samego schematu działania nadpłaty – klient banku nadal spłaca ten sam kapitał. Inflacja spowodowała zwiększenie kosztów kredytowania, które dzięki wcześniejszej spłacie kapitału można zredukować. Tak więc dokonywanie nadpłat jest opłacalne nawet przy obecnej sytuacji gospodarczej.

Inflacja „zjada” oszczędności, które trzymamy w bankach. Zamiast więc lokować wysokie kwoty na koncie bankowym, lepiej nadpłacić nimi kredyt – to dobry sposób, aby możliwie jak najmniej stracić na wartości pieniądza. Paradoksalnie nadpłata kredytu nie byłaby tak bardzo opłacalna przy niskich stopach procentowych – odsetki od kredytu byłyby wtedy stosunkowo niskie, a nadpłata nie wiązałaby się z uzyskaniem znaczących oszczędności.

Nadpłata kredytu a wakacje kredytowe

W 2022 roku rząd wprowadził wakacje kredytowe dla Polaków spłacających kredyty hipoteczne, polegające na zawieszeniu spłaty 4 rat w ciągu roku (w 2023 roku po jednej racie w danym kwartale). Czy warto z nich skorzystać? Tak – to doskonały pomysł, by dokonać wspomnianej nadpłaty kredytu.

Specjaliści zalecają skorzystanie z wakacji kredytowych i spłacenie rat zgodnie z harmonogramem. W ten sposób dokonuje się wyłącznie nadpłaty kapitału (bez wakacji kredytowych część pieniędzy zostałaby zaliczona na poczet spłaty odsetek od kredytu). Bank będzie musiał od nowa obliczyć odsetki, których kwota okaże się niższa.

Czym nadpłata kredytu hipotecznego różni się od jego spłaty?

Nadpłatą kredytu zazwyczaj nazywa się spłacenie części zadłużenia, a spłatą – zwrócenie do banku całości pożyczonej kwoty. Zarówno dokonanie nadpłaty, jak i całkowitą wcześniejszą spłatę zadłużenia należy wcześniej uzgodnić z bankiem. Jak łatwo można się domyślić, obie czynności mają inne skutki – nadpłata wiąże się z obniżeniem wysokości kolejnych rat lub zmniejszeniem ich liczby, a spłata całkowita z zakończeniem umowy kredytowej i wykreśleniem banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Przy wcześniejszej spłacie całości kredytu obowiązują podobne obostrzenia jak przy dokonywaniu nadpłat. W tym przypadku również warto udać się do dobrego eksperta kredytowego, aby pomógł on podjąć decyzję, czy spłacenie całości zadłużenia będzie w danym momencie korzystne na klienta.

Reasumując: czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny? Tak, jednak warto najpierw skonsultować się ze specjalistą, który upewni Cię, że nie ma ku temu przeciwwskazań. Wcześniejsza spłata kredytu niesie za sobą realne korzyści finansowe, a przede wszystkim pozwala na szybsze wykreślenie banku z księgi wieczystej wymarzonego domu lub mieszkania.