kontakt

Co warto wiedzieć o nadpłacie Bezpiecznego kredytu 2 procent

Co warto wiedzieć o nadpłacie Bezpiecznego kredytu 2 procent

Bezpieczny Kredyt 2% to rządowy program przewidujący dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych przez 10 lat. Wraz z końcem 2023 r. zakończono nabór wniosków do tego programu. Nadpłacanie zobowiązań hipotecznych to rozwiązanie stosowane przez wiele osób, gdyż pozwala sporo zaoszczędzić. Dowiedz się, jak wygląda ta kwestia w przypadku kredytu z dopłatami. Poznaj najważniejsze zasady nadpłaty, aby nie pozbawić się prawa do niższych rat.

„Bezpieczny kredyt 2 procent” jest częścią programu „Pierwsze Mieszkanie”. Jego założeniem jest to, że kredytobiorca, który z niego korzysta, przez pierwsze 10 lat płaci raty ze stałym oprocentowaniem wynoszącym ok. 2%. Pozostała kwota jest dopłacana przez rząd. 

Kredyt 2 procent i nadpłata — co trzeba wiedzieć?

Warto wiedzieć, czym w ogóle jest nadpłata kredytu hipotecznego. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym konsument, który z niego korzysta, może nadpłacać swoje zobowiązanie lub dokonać jego całkowitej spłaty przed terminem obowiązywania umowy. Oznacza to, że kredytobiorca może sam zdecydować o tym, czy chce skorzystać z takiego rozwiązania. Od niego także zależy, jak będzie to przebiegać.

Nadpłacanie kredytu umożliwia skrócenie okresu kredytowania lub obniżenie miesięcznych rat. Wszystko zależy od zapisów zawartych w umowie. Kredytobiorca musi jednak liczyć się z kosztami, które mogą być naliczane. Bank ma bowiem prawo do wyegzekwowania prowizji za takie działania. 

Omówione zasady dotyczą ogólnie kredytów hipotecznych udzielanych przez instytucje finansowe. Wiele osób zastanawia się jednak, jak wygląda to w przypadku zobowiązań udzielonych w ramach programu rządowego. Czy  kredyt 2 procent można nadpłacić? Zapisy ustawy regulującej zasady jego przyznawania nie mówią nic o zakazie nadpłacania tego zobowiązania. Oznacza to, że kredytobiorcy korzystający z dopłat mają prawo do skorzystania z takiego rozwiązania. Trzeba jednak wiedzieć, jak to zrobić poprawnie, aby uniknąć kłopotów. Jeśli potrzebujesz dodatkowej porady związanej z obsługą swojego kredytu hipotecznego, skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu kredytu?

Nasi doświadczeni doradcy kredytowi są gotowi Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami już teraz!


Nadpłata kredytu 2 procent — jak powinna przebiegać?

Wspomniana ustawa nie zakazuje nadpłacania kredytu 2%, ale zawiera zasady, których należy przestrzegać, aby nie pozbawić się prawa do otrzymywania dopłat:

 • nadpłata może być dokonana co najmniej 3 lata od zawarcia umowy,
 • maksymalna kwota wkładu własnego oraz nadpłaty nie będzie wyższa niż 200 000 zł,
 • nadpłata będzie dotyczyła części zobowiązania objętego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • kwota nadpłaty oraz standardowej raty nie będzie w danym miesiącu wyższa niż pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę.

To tylko kilka najważniejszych regulacji dotyczących omawianego programu. Przed zawarciem umowy każdy kredytobiorca musi dokładnie zapoznać się z jej warunkami, aby dowiedzieć się, jakie sytuacje wiążą się z utratą prawa do dopłat.

Bezpieczny kredyt 2 procent — nadpłata a koszty 

Nadpłata kredytu 2 procent nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi prowizjami. Banki, które go udzieliły, nie pobierają bowiem prowizji za takie działania. Często najlepszym rozwiązaniem dla kredytobiorców jest jednak wstrzymanie się z nadpłacaniem zobowiązania aż do zakończenia okresu otrzymywania dopłat od państwa.

Przez pierwsze 10 lat koszty kredytu są niskie ze względu na zewnętrzne wsparcie finansowe. Dodatkowo każda kolejna rata jest niższa. Po zakończeniu preferencyjnego okresu kredytobiorca może zdecydować się na zmianę ich na raty równe. Brak wsparcia państwa przy pokrywaniu części odsetek będzie wiązało się najczęściej ze znacznym wzrostem rat. Aby nie odczuć tego aż tak bardzo, warto przez okres 10 lat gromadzić środki, które następnie zostaną przeznaczone na nadpłatę zobowiązania. 

Kiedy jeszcze można stracić dopłaty do kredytu 2 procent?

Każdy kredytobiorca korzystający z dopłat w ramach kredytu 2% musi wiedzieć, w jakich sytuacjach może stracić do nich prawo. Okazuje się bowiem, że dotyczy to nie tylko spełniania wymogów związanych z nadpłatą zobowiązania.

Ustawa regulująca zasady udzielania oraz obsługi programu „Bezpieczny kredyt 2 procent” określa, że dopłaty mogą zostać wstrzymane wtedy, gdy nie zrealizowano lub zaprzestano realizację celów mieszkaniowych. Jest to związane z tym, że głównym jego założenie to zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z lokalem. Z odebraniem dopłat muszą więc liczyć się kredytobiorcy, którzy:

 • nie zamieszkali w nieruchomości w ciągu 2 lat od jej wybudowania lub zakupu,
 • nie mieszkają w niej przez co najmniej 12 miesięcy,
 • zmienili sposób użytkowania całości lub części nieruchomości, przez co nie pełni już ona funkcji mieszkalnych,
 • wynajęli bądź użyczyli całości lub części nieruchomości innym osobom.

Inną sytuacją, która także wiąże się ze wstrzymaniem finansowania ze strony państwa, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kredytobiorcy, którzy nie mają odpowiednich środków na spłatę zobowiązania, nie mogą być nadal stroną umowy, a więc także korzystać z dopłat.

Korzystając z Bezpiecznego kredytu 2 procent, należy pamiętać także o tym, aby spłata rat kapitałowo-odsetkowych odbywała się zgodnie z harmonogramem. Nawet najmniejsze opóźnienie skutkuje odebraniem prawa do otrzymywania dopłaty, ale wyłącznie w miesiącu, w którym ono wystąpiło. Oznacza to, że kolejna rata, która zostanie zrealizowana w określonym terminie, będzie pomniejszona o wsparcie finansowe ze strony państwa.

Czy można wcześniej spłacić cały Kredyt 2 procent?

Jak już wiesz, nadpłacanie kredytu hipotecznego udzielonego na preferencyjnych warunkach w ramach programu rządowego jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Najbezpieczniej zrobić po raz pierwszy nadpłatę dopiero po 3 latach od zawarcia umowy. 

Jak wygląda kwestia całkowitej wcześniejszej spłaty zobowiązania? Kredytobiorcy mają do tego prawo bez konieczności zwracania otrzymanych dopłat. W takim przypadku ich zobowiązanie wygaśnie, a obciążenie hipoteczne zostanie usunięte z księgi wieczystej nieruchomości. To samo dotyczy sprzedaży mieszkania czy domu kupionego lub wybudowanego za pożyczone środki. Nie ma bowiem przepisów zakazujących takich działań. Jest jednak to równoznaczne z utratą prawa do kolejnych dopłat. Potrzebujesz wsparcia w związku z kredytem hipotecznym w ramach rządowego programu? Skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i udzielimy niezbędnych informacji. 

FAQ

 1. Czy można nadpłacać kredyt 2 procent?

Nadpłata kredytu 2% jest możliwa, ale kredytobiorca musi przestrzegać określonych zasad, gdyż w przeciwnym razie może zostać pozbawiony prawa do dopłat. 

 1. Kredyt 2 procent a wcześniejsza spłata — czy trzeba opłacić prowizję?

Banki udzielające kredytu 2% nie pobierają prowizji za nadpłatę zobowiązania. Kredytobiorcy muszą jednak dokładnie sprawdzić zapisy zawartej umowy, aby mieć pewność, że takie rozwiązanie nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. 

 1. Kiedy przepisy prawa przewidują konieczność zwrotu otrzymanych dopłat?

W większości przypadków nieprzestrzeganie zapisów Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wiąże się z zatrzymaniem dopłat, ale bez konieczności zwrotu wypłaconych już wcześniej środków. Jednak kredytobiorca może zostać zobowiązany do oddania ich równowartości w przypadku, gdy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwa kredytowe popełnione w związku z korzystaniem z programu. W takim przypadku w ciągu 45 dni od uprawomocnienia się wyroku musi zwrócić dopłaty do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z zależnymi odsetkami.