kontakt

Program „Pierwsze Mieszkanie” – wszystko, co warto wiedzieć o nowym programie rządowym.

Program „Pierwsze Mieszkanie”

„Pierwsze Mieszkanie” to nowy rządowy program, który ma wejść w życie w połowie 2023 r. Pozwoli on uzyskać nisko oprocentowany kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup nieruchomości lub budowę domu.

Przewidziano w nim dwa rozwiązania:

 • Bezpieczny Kredyt 2%,
 • Konto Mieszkaniowe.

Sprawdź, jakie są zasady programu „Pierwsze Mieszkanie”, kiedy zostanie wprowadzony i jakie dofinansowanie można uzyskać.

16.12.2022 roku minister rozwoju i technologii Waldemar Buda ogłosił, że rząd planuje wprowadzić nowy program mieszkaniowy pn. „Pierwsze Mieszkanie”. Rynek mieszkaniowy długo oczekiwał na rozwiązania systemowe ułatwiające zakup pierwszego mieszkania. Jakie są założenia programu „Pierwsze Mieszkanie”? Kto może z niego skorzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania z perspektywy eksperta kredytowego w artykule poniżej!

Kto może dostać Bezpieczny Kredyt 2%?

Preferencyjny kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie jest i nie była właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego (także spółdzielczego prawa). Kredyt mogą także wziąć małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka. W tym przypadku wystarczy, jeśli warunek wieku spełni tylko jedno z nich.

Wysokość kredytu

Maksymalna kwota kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Preferencyjnym kredytem można sfinansować mieszkanie zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Co ważne, w programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

W okresie stosowania dopłat (czyli przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie 2%. Oprocentowanie to zostanie powiększone o marżę i prowizję banku, jeśli będzie pobierana.

Czy mogę połączyć kredyt z programem Mieszkanie bez wkładu?

Tak, przewiduje się możliwość udzielenia preferencyjnego kredytu również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny.

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu?

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków z kredytu na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, a także kupnem nieruchomości gruntowej, w celu budowy na niej domu jednorodzinnego.

Jestem współwłaścicielem mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu?

W chwili obecnej projekt ustawy zakłada, że osoby posiadające nieznaczny udział, tj. nie wyższy niż 50% we współwłasności mieszkania (nabyty w drodze dziedziczenia) i niezamieszkujące w tym mieszkaniu, będą mogły skorzystać z programu. W wyniku przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji przepisy te mogą ulec zmianie.

Konto Mieszkaniowe

„Konto Mieszkaniowe” jest drugim filarem programu „Pierwsze mieszkanie”. Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych.

Kto może otworzyć Konto Mieszkaniowe

Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, a także domu jednorodzinnego (lub spółdzielczego prawa). W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

Mieszkanie nie może być większe niż:

 • 50 m2 w przypadku 2 dzieci,
 • 75m2 w przypadku 3 dzieci,
 • 90 m2 w przypadku 4 dzieci,
 • bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Zasady

Minimalna wpłata miesięczna wynosi 500 zł (czyli 6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (czyli 24 tys. zł rocznie). W każdym roku możliwy jest 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez żadnych konsekwencji. Możliwe są także wpłaty w różnej wysokości. Zasada jest taka, że powinno być minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej. Jeśli w jednym roku nie dojdzie do spełnienia tego warunku, nadal będzie można dostać premię w kolejnym roku (pod warunkiem wykonania 11 wpłat).

Premia Mieszkaniowa od państwa

Każdemu oszczędzającemu, który skorzysta z programu zostanie naliczona, co roku, specjalna Premia Mieszkaniowa. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia naliczana będzie corocznie i wypłacana jednorazowo. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik, który będzie korzystniejszy dla oszczędzającego.

Premia Mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na::

 • zakup pierwszego mieszkania,
 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego,
 • sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu,
 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej,
 • partycypację w SIM albo TBS.

W przypadku zakończenia oszczędzania na wydanie środków będzie 5 lat.

Jednocześnie, przez cały okres oszczędzania, gromadzone środki będą podlegać oprocentowaniu na zasadach oferowanych przez bank jak przy zwykłym koncie oszczędnościowym. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta oszczędnościowego, uzyskany zysk będzie zwolniony z podatku Belki.

Ewelina Pawłowska-Szawara